The Samurai Workshop
Aka-kiku Tombo katana 1095

Contácte-nos para inquirir sobre o preço

SoldEspecificações

Tipo de espadaKatana shinken (sharp)
Ao temperadoDifferential clay hardened (water)
Tipo de aoAISI 1095
TsubaIJzer, kiku
Fuchi / kashiraZilver, tombo (libelle)
Mekugi (pino de bambu que prende a lmina)2x
Tsuka-itoJapans silk
Sageo (encordamento)Japanese rayon silk
Koiguchi / koijiriBuffalo horn
Nagasa (comprimento da lmina)70.5 cm, 2.3+ shaku
Motohaba32.23 mm
Sakihaba22.43 mm
Motokasane6.56 mm
Sakikasane5.57 mm
Peso (sem saya)880 gr

KSA-TE-TOMBKIKU

Mais da categoria: Shinken arquivo