The Samurai Workshop
Ishime katana - T10 folded no-hi

€ 800.00

SoldEspecificações

Tipo de espadaKatana shinken (sharp)
Ao temperadoDifferential clay hardened (water)
Tipo de aoT10 Folded
PolidaUchigumori
HamonMidare
Geometria da lminaShinogi zukuri
Bo-hi
TsubaSteel ishime
Fuchi / kashiraIshime (stone pattern)
MenukiTake (bamboo)
SeppaBrass
HabakiBrass
Mekugi (pino de bambu que prende a lmina)2x
Tsuka-itoJapanese cotton
Sageo (encordamento)Japanese rayon silk
Samegawa (couro de arraia)White
Koiguchi / koijiriBuffalo horn
Nagasa (comprimento da lmina)72.5 cm (2.4 shaku)
Comprimento da tsuka25.5 cm
Peso (sem saya)1245g
Tipo de sayaKuro ishime

KSA-ISHIME

Mais da categoria: Shinken arquivo