The Samurai Workshop
Kumo Shu-ishime Tameshigiri katana

€ 1,325.00

SoldEspecificações

Tipo de espadaKatana shinken (sharp)
Ao temperadoDifferential clay hardened (water)
Tipo de aoAISI 1095
PolidaKeshi hadori
HamonMidare
Geometria da lminaShinogi zukuri
Bo-hi
TsubaIron maru gata aoi
Fuchi / kashiraKumo (spider) silver
MenukiSilver Take (bamboo)
SeppaBrass
HabakiBrass
Mekugi (pino de bambu que prende a lmina)2x
Tsuka-itoJapanese cotton
Sageo (encordamento)Japanese rayon silk
Samegawa (couro de arraia)White
Koiguchi / koijiriBuffalo horn
Nagasa (comprimento da lmina)2.4 shaku (72.5 cm)
Motohaba32.92 mm
Sakihaba25.02 mm
Motokasane7.03 mm
Sakikasane5.14 mm
Peso (sem saya)1100 gr
Tipo de sayaShu-ishime

KSA-523

Mais da categoria: Shinken arquivo