The Samurai Workshop
Kumo Tamahagane 2.6

Contácte-nos para inquirir sobre o preço
Especificações

Tipo de espadaKatana shinken (sharp)
Ao temperadoDifferential clay hardened (water)
Tipo de aoTamahagane
Bo-hi
TsubaIJzer, nami
Fuchi / kashiraMessing Kumo (spin)
Mekugi (pino de bambu que prende a lmina)2x
Tsuka-itoJapans silk
Sageo (encordamento)Japanese rayon silk
Koiguchi / koijiriBuffalo horn
Nagasa (comprimento da lmina)78.5 cm, 2.5 shaku
Motohaba32.76 mm
Sakihaba21.45 mm
Motokasane7.42 mm
Sakikasane4.4 mm
Peso (sem saya)1180 gr
Tipo de sayaKuro ishime

TS-KUMO

Mais da categoria: Shinken arquivo