The Samurai Workshop
Kumo Tetsu katana 1095

€ 1,250.00

soldEspecificações

Tipo de espadaKatana shinken (sharp)
Ao temperadoDifferential clay hardened (water)
Tipo de aoAISI 1095
Bo-hi
TsubaIJzer
Fuchi / kashiraZilver messing
Mekugi (pino de bambu que prende a lmina)2x
Tsuka-itoJapans silk
Sageo (encordamento)Japanese rayon silk
Koiguchi / koijiriBuffalo horn
Nagasa (comprimento da lmina)76 cm, 2.5 shaku
Motohaba32.6 mm
Sakihaba23.13 mm
Motokasane6.82 mm
Sakikasane4.83 mm
Peso (sem saya)940 gr

KSA-TE-KUM-TET

Mais da categoria: Shinken arquivo