The Samurai Workshop
Kuro o-nami no gawamaki tsukamaki katana

€ 1,295.00

SoldEspecificações

Tipo de espadaKatana shinken (sharp)
Ao temperadoDifferential clay hardened (water)
Tipo de aoAISI 1095
PolidaKeshi hadori
HamonGunome,Suguha
Geometria da lminaShinogi zukuri
Bo-hi
Bo-hi typeSingle
TsubaShishi - steel
Fuchi / kashiraNami - silver
MenukiTake
SeppaBrass
HabakiBrass
Mekugi (pino de bambu que prende a lmina)2x
Tsuka-itoLeather
Sageo (encordamento)Japanese rayon silk
Samegawa (couro de arraia)White
Koiguchi / koijiriBuffalo horn
Nagasa (comprimento da lmina)2.6 shaku (79 cm)
Tipo de sayaKuro ishime

KSA-183

Mais da categoria: Shinken arquivo