The Samurai Workshop
Kuro Sakura katana

€ 1,250.00
Especificações

Tipo de espadaKatana shinken (sharp)
Ao temperadoDifferential clay hardened (water)
Tipo de aoAISI 1095
PolidaKeshi hadori
HamonGunome
Geometria da lminaShinogi zukuri
Bo-hi
Bo-hi typeSingle
TsubaIron, sakura
Fuchi / kashiraSilver
MenukiOhgi sakura, silver
SeppaSilver
HabakiSilver
Mekugi (pino de bambu que prende a lmina)2x
Tsuka-itoJapans silk
Sageo (encordamento)Japanese rayon silk
Samegawa (couro de arraia)Black
Koiguchi / koijiriBuffalo horn
Nagasa (comprimento da lmina)2.4 shaku, 72.5 cm
Peso (sem saya)930 gr
Tipo de sayaKuroro

KSA-KURO-SAKURA

Mais da categoria: Shinken arquivo