The Samurai Workshop
Kuro Tombo Ishime katana 1095

€ 1,250.00
Especificações

Tipo de espadaKatana shinken (sharp)
Ao temperadoDifferential clay hardened (water)
Tipo de aoAISI 1095
PolidaKeshi hadori
HamonChoji
Geometria da lminaShinogi zukuri
Bo-hi
Bo-hi typeSingle
TsubaIron, maru gata aoi
Fuchi / kashiraSilver, Tombo (dragon fly)
SeppaBrass
HabakiBrass
Mekugi (pino de bambu que prende a lmina)2x
Tsuka-itoJapanese cotton
Sageo (encordamento)Japanese rayon silk
Samegawa (couro de arraia)White
Koiguchi / koijiriBuffalo horn
Nagasa (comprimento da lmina)73 cm (2.4 shaku)
Motohaba32.62 mm
Sakihaba23.54 mm
Motokasane8.31 mm
Sakikasane4.95 mm
Peso (sem saya)880 gr

KSA-TE-TOMBISH

Mais da categoria: Shinken arquivo