The Samurai Workshop
Menkyo Choji Kyo Ajiro Tameshigiri 2.5 shaku

€ 1,575.00

SoldEspecificações

Tipo de espadaKatana shinken (sharp)
Ao temperadoDifferential clay hardened (water)
Tipo de aoT10
PolidaSashikomi
HamonChoji midare
Geometria da lminaShinogi zukuri
Bo-hi
TsubaTake (bamboo)
Fuchi / kashiraKyo Ajiro (basket weave) Silver
MenukiTake (bamboo) silver
SeppaBrass
HabakiBrass
Mekugi (pino de bambu que prende a lmina)2x
Tsuka-itoJapanese cotton
Sageo (encordamento)Japanese rayon silk
Samegawa (couro de arraia)White
Koiguchi / koijiriBuffalo horn
Nagasa (comprimento da lmina)2.5- shaku (75 cm)
Motohaba31.77 mm
Sakihaba23.82 mm
Motokasane8.07 mm
Sakikasane5.35 mm
Peso (sem saya)1100 gr
Tipo de sayaKuroro (black glossy)

KSA-674

Mais da categoria: Shinken arquivo