The Samurai Workshop
Menkyo Tetsu o-nami katana

€ 1,295.00

SoldEspecificações

Tipo de espadaKatana shinken (sharp)
Ao temperadoDifferential clay hardened (water)
Tipo de aoAISI 1095
PolidaKeshi hadori
HamonGunome
Geometria da lminaShinogi zukuri
Bo-hi
Bo-hi typeSingle
Sori (curvatura)24 mm
TsubaMaru Aoi
Fuchi / kashiraNami
SeppaBrass
HabakiBrass
Mekugi (pino de bambu que prende a lmina)2x
Tsuka-itoJapans silk
Sageo (encordamento)Japanese rayon silk
Samegawa (couro de arraia)White
Koiguchi / koijiriBuffalo horn
Nagasa (comprimento da lmina)2.45 shaku (74.5 cm)
Motohaba32 mm
Sakihaba24 mm
Motokasane6.5 mm
Sakikasane4 mm
Comprimento da tsuka24.5 cm
Peso (sem saya)875 gr
Tipo de sayaKonro ishime

KSA-TETSU-NAMI

Mais da categoria: Shinken arquivo