The Samurai Workshop
Menkyo Unokubi zukuri botan cha-gawa tsukamae

€ 1,595.00
Especificações

Tipo de espadaKatana shinken (sharp)
Ao temperadoDifferential clay hardened (water)
Tipo de aoAISI 1095
PolidaKeshi hadori
HamonMidare
Geometria da lminaUnokubi zukuri
Bo-hi
Bo-hi typeNaginata-hi
TsubaTake (bamboo)
Fuchi / kashiraBotan (peony)
MenukiKiku
SeppaSilver
HabakiSilver
Mekugi (pino de bambu que prende a lmina)2x
Tsuka-itoLeather
Sageo (encordamento)Japanese rayon silk
Samegawa (couro de arraia)Black
Koiguchi / koijiriBuffalo horn
Tipo de sayaCharo (brown gloss with black ishime)

KSA-354

Mais da categoria: Shinken arquivo