The Samurai Workshop
Mokko Aoi Satsuma Tamahagane Katana

€ 2,400.00

SoldEspecificações

Tipo de espadaKatana shinken (sharp)
Ao temperadoDifferential clay hardened (water)
Tipo de aoTamahagane
PolidaKeshi hadori
HamonGunome
Geometria da lminaShinogi zukuri
Bo-hi
Bo-hi typeSingle
TsubaSteel Mokko
Fuchi / kashiraSatsuma Silver
MenukiAoi mon
SeppaSilver
HabakiSilver
Mekugi (pino de bambu que prende a lmina)2x
Tsuka-itoJapanese cotton
Sageo (encordamento)Japanese rayon silk
Samegawa (couro de arraia)White
Koiguchi / koijiriBuffalo horn
Nagasa (comprimento da lmina)2.45 shaku (74 cm)
Motohaba33.43 mm
Sakihaba23.77 mm
Motokasane6.88 mm
Sakikasane4.31 mm
Peso (sem saya)1000 gr

KSA-245

Mais da categoria: Shinken arquivo