The Samurai Workshop
Mokko Karakusa Tamahagane

€ 2,830.00

SoldEspecificações

Tipo de espadaKatana shinken (sharp)
Ao temperadoDifferential clay hardened (water)
Tipo de aoTamahagane
TsubaMokkogata met Kaga Zogan Karakusa
Fuchi / kashiraBotan
Mekugi (pino de bambu que prende a lmina)2x
Tsuka-itoJapans silk
Sageo (encordamento)Japanese silk
Koiguchi / koijiriBuffalo horn
Nagasa (comprimento da lmina)2.3 shaku, 72.2 cm
Motohaba33 mm
Sakihaba26 mm
Motokasane6 mm
Sakikasane3.2 mm
Tipo de sayaKuro Inro

KSA-MOKKAR-TS

Mais da categoria: Shinken arquivo