The Samurai Workshop
Mokko Shiro tsukamae Tamahagane katana

€ 3,100.00

SoldKSA-404

Mais da categoria: Shinken arquivo