The Samurai Workshop
Mushashino Akasaka 1095

Contácte-nos para inquirir sobre o preço
Especificações

Tipo de espadaKatana shinken (sharp)
Ao temperadoDifferential clay hardened (water)
Tipo de aoAISI 1095
Fuchi / kashiraZilver
Mekugi (pino de bambu que prende a lmina)2x
Tsuka-itoJapans silk
Sageo (encordamento)Japanese rayon silk
Koiguchi / koijiriBuffalo horn
Nagasa (comprimento da lmina)79 cm (2.6 shaku)
Motohaba31 mm
Sakihaba24 mm
Motokasane6 mm
Sakikasane3 mm
Peso (sem saya)960 gr
Tipo de sayaCha Ishime

KSA-TE-MUS-AKAS

Mais da categoria: Shinken arquivo