The Samurai Workshop
O-nami Ginko Unokubi zukuri katana

€ 850.00

SoldEspecificações

Tipo de espadaKatana shinken (sharp)
Ao temperadoDifferential clay hardened (water)
Tipo de aoT10
PolidaStandard
HamonMidare
Geometria da lminaUnokubi zukuri
Bo-hi
Bo-hi typeNaginata-hi
TsubaSteel, Ginko
Fuchi / kashiraSilver-plated brass o-nami
MenukiKoi Nami
SeppaSilver
HabakiSilver
Mekugi (pino de bambu que prende a lmina)2x
Tsuka-itoJapanese cotton
Sageo (encordamento)Japanese rayon silk
Samegawa (couro de arraia)Black
Koiguchi / koijiriBuffalo horn
Nagasa (comprimento da lmina)74 cm (2.4 shaku)
Motohaba32.5 mm
Sakihaba25 mm
Motokasane7.4 mm
Sakikasane5 mm
Peso (sem saya)1060g
Tipo de sayaKuro Ishime

KSA-305

Mais da categoria: Shinken arquivo