The Samurai Workshop
Red Tiger - Negoro Shuro Tora Suguha

€ 1,395.00

SoldEspecificações

Tipo de espadaKatana shinken (sharp)
Ao temperadoDifferential clay hardened (water)
Tipo de aoT10
PolidaKeshi hadori
Geometria da lminaShinogi zukuri
Bo-hi
TsubaSteel Tiger theme
Fuchi / kashiraShishi silver
MenukiBrass shishi
SeppaSilver
HabakiBrass
Mekugi (pino de bambu que prende a lmina)1x
Tsuka-itoJapans silk
Sageo (encordamento)Japanese rayon silk
Samegawa (couro de arraia)White
Koiguchi / koijiriBuffalo horn
Nagasa (comprimento da lmina)2.4 shaku (72.5 cm)
Comprimento da tsuka27 cm
Peso (sem saya)1190 g
Tipo de sayaRed ishime Negoro nuri

KSA-TE-NEGORO

Mais da categoria: Shinken arquivo