The Samurai Workshop
Rokusho Tora Choji katana 2.5 shaku

€ 1,595.00

soldEspecificações

Tipo de espadaKatana shinken (sharp)
Ao temperadoDifferential clay hardened (water)
Tipo de aoAISI 1095
PolidaKeshi hadori
HamonChoji midare
Geometria da lminaShinogi zukuri
Bo-hi
TsubaSteel Sukashi Ginko
Fuchi / kashiraTora Silver
MenukiGrasshopper silver
SeppaSilver
HabakiSilver
Mekugi (pino de bambu que prende a lmina)1x
Tsuka-itoJapans silk
Sageo (encordamento)Japanese rayon silk
Samegawa (couro de arraia)White
Koiguchi / koijiriBuffalo horn
Nagasa (comprimento da lmina)2.5 shaku (76.5 cm)
Comprimento da tsuka26.5 cm
Tipo de sayaKaranuri Midori kin-iro tsuishu

KSA-336

Mais da categoria: Shinken arquivo