The Samurai Workshop
Shishi Namban - Cha Ishime Tsuya saya

€ 1,250.00
Especificações

Tipo de espadaKatana shinken (sharp)
Ao temperadoDifferential clay hardened (water)
Tipo de aoAISI 1095
TsubaMaru Namban, Zilver
Fuchi / kashiraShishi, zilver
Mekugi (pino de bambu que prende a lmina)2x
Tsuka-itoJapans silk
Sageo (encordamento)Japanese rayon silk
Koiguchi / koijiriBuffalo horn
Nagasa (comprimento da lmina)2.45- shaku, 74 cm
Motohaba32.8 mm
Sakihaba23 mm
Motokasane8.5 mm
Sakikasane4.5 mm
Peso (sem saya)960 gr
Tipo de sayaCha-ishime tsuya

KSA-TE-CHA-NAMBAN

Mais da categoria: Shinken arquivo