The Samurai Workshop
Shuro tesen katana

€ 1,500.00
Especificações

Tipo de espadaKatana shinken (sharp)
Ao temperadoDifferential clay hardened (water)
Tipo de aoAISI 1095
PolidaKeshi hadori
HamonMidare
Geometria da lminaShinogi zukuri
Bo-hi
Bo-hi typeSingle
TsubaSteel Ryu kaku gata
Fuchi / kashiraHigo sakura
MenukiTessen sakura
SeppaBrass
HabakiBrass
Mekugi (pino de bambu que prende a lmina)1x
Tsuka-itoLeather
Sageo (encordamento)Japanese rayon silk
Samegawa (couro de arraia)Black
Koiguchi / koijiriBuffalo horn
Nagasa (comprimento da lmina)2.5 shaku (76 cm)
Comprimento da tsuka26 cm
Peso (sem saya)1050 g

KSA-355

Mais da categoria: Shinken arquivo