The Samurai Workshop
Shuro Tsuru katana bo-hi 2.55 shaku

€ 1,350.00

SoldEspecificações

Tipo de espadaKatana shinken (sharp)
Ao temperadoDifferential clay hardened (water)
Tipo de aoT10
PolidaKeshi hadori
HamonMidare
Geometria da lminaShinogi zukuri
Bo-hi
Bo-hi typeSingle
TsubaCrescent moon Musashino
Fuchi / kashiraSilver tsuru (crane)
MenukiSilver botan (peony)
SeppaSilver
HabakiSilver
Mekugi (pino de bambu que prende a lmina)2x
Tsuka-itoJapans silk
Sageo (encordamento)Japanese rayon silk
Samegawa (couro de arraia)Black
Koiguchi / koijiriBuffalo horn
Nagasa (comprimento da lmina)2.55 shaku (77 cm)
Comprimento da tsuka27 cm
Peso (sem saya)940g
Tipo de sayaBlack matte Kuro ishime

KSA-SHU-TSURU

Mais da categoria: Shinken arquivo