The Samurai Workshop
Take Sakura 1095 katana

Contácte-nos para inquirir sobre o preço
Especificações

Tipo de espadaKatana shinken (sharp)
Ao temperadoDifferential clay hardened (water)
Tipo de aoAISI 1095
Fuchi / kashiraZilver
Mekugi (pino de bambu que prende a lmina)2x
Tsuka-itoJapans silk
Sageo (encordamento)Japanese rayon silk
Koiguchi / koijiriBuffalo horn
Nagasa (comprimento da lmina)75.5 cm (2.5 shaku)
Motohaba31 mm
Sakihaba24 mm
Motokasane6 mm
Sakikasane3 mm
Peso (sem saya)900 gr
Tipo de sayaCha-ishime

KSA-TK-SAKURA

Mais da categoria: Shinken arquivo