The Samurai Workshop
Tamahagane Tombo - Dragon Fly

€ 2,620.00
Especificações

Tipo de espadaKatana shinken (sharp)
Ao temperadoDifferential clay hardened (water)
Tipo de aoTamahagane
PolidaKeshi hadori
HamonGunome
Geometria da lminaShinogi zukuri
Bo-hi
Bo-hi typeSingle
TsubaIron, Tombo
Fuchi / kashiraSilver
SeppaSilver
HabakiSilver
Mekugi (pino de bambu que prende a lmina)2x
Tsuka-itoLeather
Sageo (encordamento)Japanese silk
Samegawa (couro de arraia)White
Koiguchi / koijiriBuffalo horn
Nagasa (comprimento da lmina)74 cm, 2.45- shaku
Comprimento da tsuka26.5 cm
Peso (sem saya)960 gr
Tipo de sayaIshime

KSA-DF-TS

Mais da categoria: Shinken arquivo