Kurin Swords
Koniro kyo-aijro Musashi katana 2.4 shaku

€ 1,250.00
€ 900.00
Especificações

Tipo de espadaKatana shinken (sharp)
Ao temperadoDifferential clay hardened (water)
Tipo de aoT10
PolidaKeshi hadori
HamonMidare
Geometria da lminaShinogi zukuri
Bo-hi
Sori (curvatura)18 mm
TsubaSteel Namako Musashi
Fuchi / kashiraSilverplated ajiro weaving
MenukiBrass dragon
SeppaBrass
HabakiBrass
Mekugi (pino de bambu que prende a lmina)2x
Tsuka-itoJapanese cotton
Sageo (encordamento)Japanese rayon silk
Samegawa (couro de arraia)White
Koiguchi / koijiriBuffalo horn
Nagasa (comprimento da lmina)2.4 shaku (72 cm)
Comprimento da tsuka26 cm
Peso (sem saya)+/- 1100g
Tipo de sayaKuro ishime (black matte)


-

Mais da categoria: Gokui Collection