Kurin Swords
Okuden Kuro Tombo Dragonfly katana

€ 800.00
Especificações

Tipo de espadaKatana shinken (sharp)
Ao temperadoDifferential clay hardened (water)
Tipo de aoT10
PolidaUchigumori
HamonMidare
Geometria da lminaShinogi zukuri
Bo-hi
TsubaSteel Sukashi Ginko
Fuchi / kashiraSilverplated brass Dragonfly
MenukiBrass botan peony flower
SeppaBrass
HabakiBrass
Mekugi (pino de bambu que prende a lmina)2x
Tsuka-itoJapanese cotton
Sageo (encordamento)Japanese rayon silk
Samegawa (couro de arraia)White
Koiguchi / koijiriBuffalo horn
Nagasa (comprimento da lmina)2.30 shaku (69.7 cm)
Comprimento da tsuka24 cm
Peso (sem saya)1050g
Tipo de sayaKuro ishime


KSA-SE3009

Mais da categoria: Okuden Collection