The Samurai Workshop
Charo Tombo Tamahagane O-kissaki 2.4 shaku

€ 3,150.00

SoldEspecificações

Tipo de espadaKatana shinken (sharp)
Ao temperadoDifferential clay hardened (water)
Tipo de aoTamahagane
PolidaKeshi hadori
HamonGunome
Geometria da lminaShinogi zukuri
Bo-hi
TsubaSteel, Dragonfly
Fuchi / kashiraBrass, Dragonfly
MenukiCopper, Dragonfly
SeppaBrass
HabakiBrass
Mekugi (pino de bambu que prende a lmina)1x
Tsuka-itoJapans silk
Sageo (encordamento)Japanese rayon silk
Samegawa (couro de arraia)White
Koiguchi / koijiriBuffalo horn
Nagasa (comprimento da lmina)2.4 shaku (73.5 cm)
Motohaba32.35 mm
Sakihaba26.02 mm
Motokasane7.60 mm
Sakikasane6.39 mm
Peso (sem saya)1200g
Tipo de sayaCha-ishime (brown stone pattern)

KSA-354

Mais da categoria: Tamahagane Collection