The Samurai Workshop
Tamahagane Tengo katana

€ 2,900.00
Especificações

Tipo de espadaKatana shinken (sharp)
Ao temperadoDifferential clay hardened (water)
Tipo de aoTamahagane
PolidaKeshi hadori
HamonMidare
Geometria da lminaShinogi zukuri
Bo-hi
Bo-hi typeSingle
TsubaMokko gata Ishimeji
Fuchi / kashiraTengu
MenukiKiku
SeppaBrass
HabakiBrass
Mekugi (pino de bambu que prende a lmina)1x
Tsuka-itoJapans silk
Sageo (encordamento)Japanese rayon silk
Samegawa (couro de arraia)White
Koiguchi / koijiriBuffalo horn
Nagasa (comprimento da lmina)2.4 shaku (72.5 cm)
Motohaba33.5 mm
Sakihaba24 mm
Motokasane7.4 mm
Sakikasane4.8 mm
Comprimento da tsuka26 cm
Peso (sem saya)+/- 950 gr
Tipo de sayaKuro Sendan Ishimei

2016-TS-TENGU

Mais da categoria: Tamahagane Collection