Kurin Swords
Kuro Nami iaito 2.3 / 2.35 shaku

€ 550.00

LengthEspecificações

Tipo de espadaIaito daito (unsharpened)
Tipo de aoStainless
PolidaStandard
HamonMidare
Geometria da lminaShinogi zukuri
Bo-hi
Bo-hi typeSingle
TsubaSteel
SeppaBrass
HabakiBrass
Mekugi (pino de bambu que prende a lmina)2x
Tsuka-itoJapanese cotton
Sageo (encordamento)Japanese rayon silk
Koiguchi / koijiriBuffalo horn
Tipo de sayaKuro ishime (black matte)
Mais da categoria: short: 2.3 - 2.4 shaku