Kurin Swords
Nami azuki iaito 2.3 / 2.35

€ 550.00

LengthEspecificações

Tipo de espadaIaito daito (unsharpened)
Tipo de aoStainless
PolidaStandard
HamonMidare
Geometria da lminaShinogi zukuri
Bo-hi
Bo-hi typeSingle
TsubaSteel
SeppaBrass
HabakiBrass
Mekugi (pino de bambu que prende a lmina)2x
Tsuka-itoJapanese cotton
Sageo (encordamento)Japanese rayon silk
Koiguchi / koijiriBuffalo horn
Tipo de sayaCha ishime (black and brown matte)


-

Mais da categoria: short: 2.3 - 2.4 shaku